Home

Projecten

Efterom voert ook op projectbasis opdrachten uit. Hieronder staan een aantal door Efterom uitgevoerde projecten:

 

 

Aanpassen correspondentie bij de GKBFriesland:

Het aanpassen van de layout van de samenvoegdocumenten. Indien mogelijk, brieven samengevoegd en waar nodig zijn hier macro's bij aangemaakt waardoor medewerkers sneller kunnen werken en de correspondentie gestandardiseerd is.

 

Vernieuwen serverpark bij de GKB Friesland:

Het vervangen en waar mogelijk hergebruiken van de file-print-, mail-, SQL en terminalservers.

 

Aanmaken en vervangen van standaardbrieven bij de GKB Drenthe:

Nieuwe correspondentiebrieven aangemaakt op basis van bestaande teksten. Bestaadne brieven aangepast naar nieuwe layout en het samenvoegen van op elkaar lijkende brieven. Waar nodig zijn macro's toegevoegd

 

Aanleggen en configureren van hotspotsysteem bij passantenhaven Heegerwal te Heeg.

in samenwerking met Comino Internet Services in Heeg een draadloos hotspotsysteem voor de passantenhaven aangesloten en geconfigureerd.

Netwerk implementatie bij de Voedelbank Leeuwarden.

Windows SBS Server installatie incl migratie en samenvoeging van alle data.

Aanpassen en uitbreiden van hotspot systeem bij watersportpark  "De Pharshoeke" in Heeg

Het bestaande hotspotsysteem aangepast en uitgebreid ism Comino Internet Services in Heeg. Daarnaast een ticketsysteem geiplementeerd zodat men zelf kaarten uit kan geven.

Implementatie van OpenERP als klantsysteem bij de Voedselbank in Leeuwarden. (Nog in uitvoering)